harcerska witryna hm.Zbigniewa Winiarka

 

 

harcerstwo na ziemi garwolińskiej 1913-2015

harcerska witryna hm.Zbigniewa Winiarka

 

drużyna w Trąbkach lata 30. ub. wieku, pierwszy z lewej Henryk Wolff

harcerstwo na ziemi garwolińskiej 1913 - 2015

harcerska witryna hm.Zbigniewa Winiarka

 

sztandary Hufca, Szarych Szeregów, drużyny w Trąbkach i skautów z Manchcester na 100-leciu harcerstwa

harcerstwo na ziemi garwolińskiej 1913-2015

harcerska witryna hm.Zbigniewa Winiarka

 

drużyna w Żelechowie, lata 30. ub. wieku

harcerstwo na ziemi garwolińskiej 1913 - 2015

harcerska witryna hm.Zbigniewa Winiarka

 

tzw. Dni Wewnętrzne Hufca na stanicy w Polewiczu

harcerstwo na ziemi garwolińskiej 1913-2015

harcerska witryna hm.Zbigniewa Winiarka

 

obóz Hufca Harcerek w 1949 roku w Jarnołtówku

harcerstwo na ziemi garwolińskiej 1913-2015

harcerska witryna hm.Zbigniewa Winiarka

 

reprezentacja Hufca na zlocie ZHP w Krakowie

harcerstwo na ziemi garwolińskiej 1913-2015

harcerska witryna hm.Zbigniewa Winiarka

 

na obozie harcerskim lata 30. ub. wieku

harcerstwo na ziemi garwolińskiej 1913 - 2015

harcerska witryna hm.Zbigniewa Winiarka

 

Święto Hufca w czasie Dni Garwolina i Powiatu

harcerstwo na ziemi garwolińskiej 1913-2015

harcerska witryna hm.Zbigniewa Winiarka

 

zlot harcerski w Żelechowie w 1931 roku

harcerstwo na ziemi garwolińskiej 1913 - 2015

harcerska witryna hm.Zbigniewa Winiarka

 

4. edycja Drop into Poland w Polewiczu

harcerstwo na ziemi garwolińskiej 1913-2015

harcerska witryna hm.Zbigniewa Winiarka

 

ołtarz ze św.Jerzym w katedrze w Chester GB

harcerstwo na ziemi garwolińskiej 1913-2015

harcerska witryna hm.Zbigniewa Winiarka

 

drużyna harcerska w Łaskarzewie z lat 20-30. ub. wieku

harcerstwo na ziemi garwolińskiej 1913-2015

harcerska witryna hm.Zbigniewa Winiarka

 

najstarsza garwolińska harcerka Janina Domańska

harcerstwo na ziemi garwolińskiej 1913-2015

harcerska witryna hm.Zbigniewa Winiarka

 

hufcowy Marian Jarosiński 1930-1932 wśród harcerzy

harcerstwo na ziemi garwolińskiej 1913-2015

harcerska witryna hm.Zbigniewa Winiarka

 

drużyna harcerska w Parysowie - lata 30. ub. wieku

harcerstwo na ziemi garwolińskiej 1913-2015

Kontakt